ZMIANA ADRESU/CHANGE OF THE ADRESS

Z powodu zmiany nazwy i lokalizacji galerii zmienia się również adres bloga. Zapraszamy na weglingallery.blogspot.com

With the change of name and localization of the gallery comes also the new blog-site, pleas go to:
weglingallery.blogspot.com

LUDOMIR FRANCZAK - NOTES/NOTEBOOK

Wystawa inauguruje działalność Galerii Węglin
Czas trwania 17.11-15.12. 2011r.
Finisaż połączony ze spotkaniem z pisarzem Danielem Odiją, oraz prezentacją publikacji „Notes” 07.12.2011, godz. 18:00

UCZESTNICY:
Michael Ackerman, Karolina Bogdanowicz, Robert Curgenven, Marcin Dymiter, Emil, Magdalena, Radosława Franczak, Piotr Emanuel Kraus, Ernö Niżałowski, András Nun, Daniel Odija, Alice Østerbøg, Denis Stalmakov, Attila Stark, Janusz Turkowski, Paweł Żyliński.

Pod koniec roku 2009 wykonałem 16 notesów i wręczyłem je osobom, z którymi czułem się jakoś związany. Część z nich pojawiła się w moim życiu bardziej jako idee (jak matematyk Paweł Żyliński, czy węgierski rysownik Attila Stark), inne towarzyszą mi stale - jak moja żona Magda i syn Emil. Są wśród nich przyjaciele, ludzie z którymi współpracuję, rodzina.
Pracując nad notesami odkryłem na nowo czysto manualną przyjemność płynącą z tworzenia książek. Pochłonęła mnie fizyczność i skupienie towarzyszące procesowi szycia, klejenia, dobierania materiału oprawy. Postanowiłem podzielić się tym światem z innymi.
Jednocześnie interesował mnie sam proces zapełniania pustych stron. Po roku każdy z uczestników projektu przysłał mi po 2 kartki wyrwane ze swojego notesu. W ten sposób rok 2011 rozpocząłem z kolekcją zapisanych stron, które, wraz z pustymi kartkami, postanowiłem zestawić w nową całość - notes częściowo zapisany przez 16 różnych osób.

Projekt zrealizowany dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego i Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”.

The exhibition is inaugurating the Węglin Gallery
Diuration: 17.11-15.12. 2011.
Finissage and presentation of the NOTEBOOK publication 07.12.2011, godz. 18:00

PARTICIPANTS:
Michael Ackerman, Karolina Bogdanowicz, Robert Curgenven, Marcin Dymiter, Emil, Magdalena, Radosława Franczak, Piotr Emanuel Kraus, Ernö Niżałowski, András Nun, Daniel Odija, Alice Østerbøg, Denis Stalmakov, Attila Stark, Janusz Turkowski, Paweł Żyliński.

At the end of 2009 I made 16 notebooks and gave them away to the people, that I felt attached to. Some of them appeared in my life as ideas (like mathematician Paweł Żyliński, or hungarian artist Attila Stark) other accompany me constantly - like my wife Magda, and the son Emil. They are my friends, family, people that I cooperate with.
While working on the notebooks I discovered again pure manual pleasure, that comes from creating books. I was taken by physicality and concentration, that comes with the process of sewing, binding, choosing the right type of paper. I decided to share this world with other people.
In the same time I was interested in the process of filling up the empty pages. After 1 year all the participants send me two pages teared out of their notebooks. In this way the year 2011
I started with the collection of written pages, that I decided to bind in a new piece - a note- book half filled by different people.

Project realized with financial support of Pomorskie Voivodeship, and DDK „Węglin”.

ZMIANA MIEJSCA/CHANGE OF PLACE

Galeria Interdyscyplinarna to przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej, powstającej na przecięciu dyscyplin, założona przez Ludomira Franczaka. W latach 2006-2011 galeria działała w Słupsku przy Młodzieżowym Centrum Kultury. W roku 2011 działalność galerii przeniosła się do Lublina do DDK Węglin. Galeria Interdyscyplinarna była zawsze miejscem umownym - bardziej ideą, niż konkretną przestrzenią wystawienniczą. Na potrzeby działań anektowane były przestrzenie miejskie (jak stara lokomotywownia, zakłady fotograficzne, ławki osiedlowe), czy miejsca alternatywnej prezentacji - publikacje książkowe, płyty cd/dvd, internet. Nowa lokalizacja nie zmienia wiele w tym założeniu. Również tutaj nie ma jasno wydzielonej przestrzeni galeryjnej, co zmusza do poszukiwań w miejscach do prezentacji sztuki nie przeznaczonych. Powoduje to swego rodzaju rozproszenie, jednocześnie nie wytwarza komfortowej sytuacji „inkubatora”. Konieczna jest interwencja w zastaną strukturę, podporządkowanie się nieoczekiwanym ramom. Z jednej strony sytuacja taka wiąże artystę, z drugiej jednak wyzwala od bagażu ciągnącej się od wieków tradycji aranżacji przestrzeni wystawienniczej, od – pozornie tylko – neutralnego white cube. Dodatkowym wyzwaniem jest tu też przestrzeń dzielnicy, w której funkcjonuje DDK. Węglinowi bliżej do natury i lasu, niż centrum miasta. Powoduje to inny rodzaj koncentracji, ale również inny rodzaj kontaktu z widzem. W związku z nowym miejscem działań zmienia się zatem również nazwa galerii, akcentując jej lokalność i tym samym wytyczając nową drogę działań. Oto nadchodzi GALERIA WĘGLIN.


Interdyscyplinary Gallery it is a space for presentation of modern art created on the cross of disciplines, that was established by Ludomir Franczak. Between 2006-2011 gallery was running at MCK in Slupsk. In the year 2011 it was moved to DDK Węglin in Lublin. Inter-gallery was always an arbitrary space – more of an idea, than concrete exhibition space. For the need of activities there were used city spaces (like an old engine storage, photographic shop, or benches), but also books, cd/dvd's, internet. The new localization doesn't change much. Also here there is no a separate space for gallery. This situation forces presentations in spaces that are not made for it, creating a kind of dispersion, but also rejecting a comfort of „incubator”. There's a need of intervention in the found structure, abbey the unexpected frames. From one hand such a situation binds the artist, but from the other relives it from the long-time tradition of – so called - “neutral” white cube. Another challenge is the neighborhood of DDK. Weglin is closer to the nature, and forest, that the city. That creates a new quality of concentration, but also of a contact with viewer. Despite on new place the name of gallery is also changed from now. Here it comes – WEGLIN GALLERY.

JAKUB PIELESZEK, KOLEKCJA MOTYLI

Wystawa czynna do 30.06.2011


JAKUB PIELESZEK, KOLEKCJA MOTYLI

Galeria Interdyscyplinarna MCK w Słupsku zaprasza na wernisaż wystawy 01.06.2011 (środa), godz. 18:00Jakub Pieleszek ur. w 1978r. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, instalacją, rzeźbą, dźwiękiem, filmem. Przestrzeń różnych mediów daje mu dużą swobodę artystycznej wypowiedzi. Jest autorem wystaw i performance w galeriach i przestrzeni miejskiej, członkiem gdańskiej grupy PGR_art.
Pieleszek w swojej twórczości mocno eksploruje medium malarskie, nadając mu nowe formy i znaczenie. Jego ostatni projekt związany jest z pasją kolekcjonowania. Artysta „przemalowuje” kolekcje w jakiś sposób go fascynujące: czaszki, puszki, znaki, motyle. Tworzy obiekty malarskie, które odzwierciedlają pasję posiadania, obecną u każdego z nas, jednocześnie porządkując ją i nadając jej nowy, wizualny wymiar. Jego malarstwo jest mocne i kolorowe, a powstałe instalacje przyciągają uwagę i fascynują.
„Kolekcja motyli” to kolejna odsłona projektu Jakuba Pieleszka związana jednak z miejscem ekspozycji – przestrzenią Galerii Interdyscyplinarnej, gdzie jedną ze ścian małego pomieszczenia tworzy szyba, oddzielająca je od reszty budynku, niczym gablotę na ścianie pracowni.

KOŁTUNIza Tarasewicz i Magda Franczak - „Kołtun”. 06.05.2011 - 29.05.2011, MCK Ul. 3 Maja 22, Słupsk

Każda społeczność posiada kozła ofiarnego - człowieka, zwierzę, ideę. Kogoś lub coś, co odstaje od reszty. Kozioł trzymany z dala od ludzi, spełnia jednocześnie niezwykle istotną rolę - to na nim kumuluje się cała zła energia wynikająca z konfliktów wewnątrz grupy. Tym samym, mimo ciągłego wysiłku zepchnięcia go poza nawias, staje się nieodzownym elementem każdej społeczności. Wszystkie negatywne emocje transmitowane są na niego, wybuchają w końcowym rytuale oczyszczenia, w którym kozioł najczęściej ginie.

Prace Izy Tarasewicz i Magdy Franczak oscylują wokół wizerunku tego, co zepchnięte na margines. Interesuje je inność i brzydota. Obie artystki mieszkają na obrzeżu, na co dzień funkcjonując bardziej w swojej głowie, niż artystycznej społeczności dużych ośrodków kultury. Zagłębiają się w swoje fascynacje nie zatrzymując się na powierzchni. Docierają do tajemnych miejsc, w których obrośnięci futrem ludzie wyrastają z ziemi jak drzewa, skulone istoty sklecone z różnych stworzeń, przemykają na granicy postrzegania, a nad światem unosi się wielki KOŁTUN - czarny księżyc na smolistym niebie...


www.izatarasewicz.com
mfranczak.blogspot.com

WYDAWNICTWA

Wydawnictwa związane z Galerią Interdyscyplinarną tutaj..


G.I.books here...

KURS HISTORII SZTUKI

Zapraszamy na kurs Historii Sztuki. Cykl wykładów Tomasza Majerskiego w MCK w każdą sobotę o godz. 15:00.

KOMIKS

Zapraszamy na warsztaty i wystawę komiksu w ramach akcji MIEJSCE WOLNE OD PRZEMOCY.
Start już w czwartek 16.12.2010 w Galerii Interdyscyplinarnej Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.

16.12.2010 (CZWARTEK)
15:00 - 17:00 warsztaty komiksowe dla dzieci, prowadzenie CENTRALA KOMIKSU (Poznań)
18:00 otwarcie wystawy POZNAŃSKIE PROFILE KOMIKSOWE (wprowadzenie Michał Słomka)
19:00 koncert a/v na podstawie "Historii bez słów" FRANSA MESEREELA, emiter_franczak

17.12 (PIĄTEK) od godz. 16:00 - 18.12 (SOBOTA) od godz. 11:00
WARSZTATY KOMIKSOWE dla młodzieży, prowadzenie WOJTEK STEFANIEC, gościnnie PAWEŁ KUMPINIEWSKI


MIEJSCE, ZAPISY NA WARSZTATY: Młodzieżowe Centrum Kultury, Ul. 3 Maja 22, Słupsk, tlf.: 59 843 11 30, www.emcek.pl
ORGANIZATOR: Galeria Interdyscyplinarna, MCK, www.inter-gallery.blogspot.com
WYSTAWA: Centrala Komiksu
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ SŁUPSK

RUCHOMY PAMIĘTNIK


Od czerwca trwa projekt "Ruchomy pamiętnik". A 2-3 grudnia jego zakończenie w Słupsku w przestrzeni miasta, Galerii Interdyscyplinarnej MCK i w Spichlerzu Richtera.
Rdzeniem całości jest pomysł trójki twórców wywodzących się ze Słupska: pisarza Daniela Odiji, muzyka Marcina Dymitera, oraz artysty wizualnego Ludomira Franczaka. Projekt „Ruchomy pamiętnik” to artystyczne działania na granicy reportażu, literatury, muzyki, video. Głównym założeniem jest prezentacja relacji pokolenia pionierów, którzy po 1945 roku przybyli na "ziemie odzyskane" - w tym przypadku do miasta Słupska położonego nad morzem Bałtyckim. Historia ma stać się bodźcem do powstania nowatorskiego dzieła o współczesnej formie.
„Problemy historii miejsca, tożsamości są nam szczególnie bliskie. Dorastaliśmy w latach 70. i 80. kiedy temat historii ziem odzyskanych przed 1945 praktycznie nie istniał. Pamiętamy tylko tajemnicze wycieczki autokarowe niemieckich staruszków. Ich autobusy zawsze zatrzymywały się w centrum miasta na placu Zwycięstwa. Nikt jednak nie pytał  po co oni przyjeżdżają?"

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ SŁUPSK

MIKRO_MAKRO FLENSBURGGaleria Interdycyplinarna ze Słupska współpracuje z Flensburgiem od początku swojego istnienia na podstawie umów partnerskich zawartych pomiędzy miastami. W 2010r. na zaproszenie stowarzyszenia KKI stworzyliśmy program, w ramach którego znalazły się prezentacje z ostatniego festiwalu mikro_makro, oraz nowe odsłony. Wydarzenia baustelle mikro_makro miały miejsce w dniach 25-27 września w budynku starej szkoły należącej do KKI, oraz w Alte Deuche Bank - budynku dawnego banku. W tej edycji wzięli udział: Janusz Turkowski (Teatr Kana), Kamil Macejko, Kasia + krokodyl, Magdalena i Ludomir Franczak, rob Curgenven, Sarah Kurzinger, Nele Lubert, Lothar Wildhirth, oraz Institut für Lebensfreude.  Pokazaliśmy też filmy zgromadzone w ramach ostatniego open call 

Interdysciplinary Gallery from Slupsk cooperates with the town of Flensburg from begining of it's existence on the basis of Town's Partnership agreements. In 2010, on the invitation of KKI we created the program in which we included the mikro_makro events from last year, and prime performances. The events of baustelle mikro_makro took place between 25-27 of september in the KKI lab, and Alte Deuche Bank. In thi sedition participated: Janusz Turkowski (Kana Theater), Kamil Macejko, Kasia + krokodyl, Magdalena and Ludomir Franczak, Rob Curgenven, Sarah Kurzinger, Nele Lubert, Lothar Wildhirth, and Institut für Lebensfreude. We also showed videos from the last open call.

RUCHOMY PAMIĘTNIK

Jest to interdyscyplinarny cykl prezentacji z udziałem artystów, muzyków, pisarzy, twórców teatralnych odbywający się w kontekście sztuk wizualnych. Ruchomy Pamiętnik skupia się na problemie pamięci miejsca, jakim jest Pomorze i cały teren tzw. “ziem odzyskanych”. Po roku 1945 powstała tu nowa kultura, która tworzona była przez ludzi przesiedlonych z innych terenów byłej RP. Przed 1945 z kolei istniała tu kultura niemiecka. Data graniczna jawi się jako symbol przejścia, swoisty konglomerat, w którym koegzystują dwa różne nurty. Dość dobrze opracowane są polskie dokonania na ziemiach odzyskanych, coraz lepiej poznajemy przeszłość niemiecką, jednakże rok 1945 wydaje się całkowicie nieznaną krainą, o której pamięć przechowują nieliczni już mieszkańcy. Projekt Ruchomy pamiętnik to tak na prawdę cykl spotkań i prezentacji wokół tematu przejścia, jakim były lata 1945-50.
Organizator:
Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury
Projekt Finansują:
Gmina Miejska Słupsk
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WERNISAŻ 18.06.2009 g.17:45

NINA KOSAKOWSKA to artystka, która nigdy nie posługuje się dwa razy tym samym imieniem. Na potrzeby każdego projektu przybiera nowy pseudonim artystyczny- wyłamując się tym samym z ogólnie przyjętej zasady “rozpoznawalności”. Wystawiała m.in. W BGSW w Słupsku, Modelarni w Gdańsku, Kably w Wilnie. Posługuje się malarstwem, instalacją, sztuką video i streetartem.
Refleksja nad barwą zawsze obecna była w dziejach myśli ludzkiej. Zajmowali się nią fizycy, filozofowie, psychologowie, wreszcie sami artyści. Barwa rozważana była na wielu płaszczyznach: naukowej, symbolicznej, filozoficznej, estetycznej. O wadze rozważań nad kolorem może świadczyć poświęcenie problematyce sztuki dwóch woluminów Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.
Prace trwać będą przez okres lata i częściowo jesieni, a ich zwieńczeniem będzie wydanie mapki z zaznaczonymi punktami interwencji artystycznej, oraz małego katalogu kolorystycznego.

KONTROWERSJE WOKÓŁ FARBENLEHRE

Nowy projekt Niny Kosakowskiej "Farbenlehre" zakłada artystyczną interwencję w przestrzeń miejską. Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2009r. Mimo swojego łagodnego charakteru, zdążył już wzbudzić kontrowersje wśród mieszkańców Słupska, czytaj więcej...New project of Nina Kosakowska is an artistic intervention within the city architecture. The project will be realized from may to december 2009. It already managed to be controversial. During the painting of one of the Zatorze neighbourhood banches, the artist was almost beaten by the citizens.

FOTOGRAFIA 0-4

Dzięki technologii cyfrowej fotografia stała się ogólnodostępną dziedziną sztuki. Każdy posiada aparat i używa go na co dzień w różnych sytuacjach. Cyfrówka jest w tej chwili oswojonym gadżetem, zabawką. Nic więc dziwnego, że również dzieci- czasem za plecami rodziców, czasem za ich zgodą- fotografują siebie i swoje otoczenie. Zjawisko to jest o tyle ciekawe, że dziecko w wieku 0-4 lat zmaga się z czystą fizycznością procesu fotograficznego. Nie posiadając jeszcze całkowitej koordynacji ruchowej nigdy nie jest pewne efektu, co więcej chyba nawet specjalnie go nie planuje. Przypadkowość, tak długo ćwiczona przez wielu profesjonalnych fotografików, tutaj staje się cechą naturalną. Kadry są przez to niezwykle dynamiczne, często poruszone, obiekty umiejscowione na krawędzi postrzegania.
Małe dzieci fotografują swoje zabawki, siebie samych, rodzinę, znajomych. Wystawa w Galerii Interdyscyplinarnej pokazuje prace piątki twórców: Luby Wery Bogdanowicz, Emila Franczaka, Kuby Mackiewicza, Klary Melerskiej, oraz Mikołaja Subocza. U wszystkich wyraźnie widać to intensywne zainteresowanie światem. Jednocześnie każdy ma swój indywidualny styl- szczególnie wyraźne jest to chociażby w wypadku kadrów stóp. Jest to motyw wspólny, pojawiający się u każdego z artystów i u każdego inaczej ujęty. Klara Melerska sytuuje je centralnie, kadr jest niezwykle ostry- precyzyjny, podczas gdy Emil Franczak diagonalnie komponuje zamazaną nogę, a Kuba Mackiewicz umiejscawia ją na pierwszym planie rodzinnej fotografii.
Z fotografią dzieci do 4 roku życia sytuacja jest podobna, jak z rysunkiem- twórczość jest odważna i intensywna, co szczególnie widać w portretach. Każdy, niemal do granic, otwiera się przed dzieckiem. Efektem tego jest fotografia pełna zaangażowania i niezwykle emocjonalna.
Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk, ul. 3 Maja 22, wernisaż 04.06.2009, godz. 18:00, wystawa trwa do 16.06.


Due to the digital technology, photography became a common art discipline. Everybody has a camera, and use it daily in different situations. Digital camera is an accustomed gadget, a toy. It is not surprising then, that children also are photographing themselves and their surrounding. This is even more interesting, because a child in age 0-4 is struggling with a physical part of the process. It's movements are not coordinated yet, can never be sure of an effect- seems even not to plan it. Randomness- so long practiced by some professional photographers- here is absolutely natural. Shots are very dynamic, unclear, the objects are on a frame border.
Small children are taking pictures of their toys, themselves, family, friends. The exhibition in the Interdisciplinary Gallery shows works of five artists: Luba Wera Bogdanowicz, Emil Franczak, Kuba Mackiewicz, Klara Melerska, and Mikolaj Subocz. Each of them represents it's own style- what one can see with the feet pictures. It's a common motive, that is used differently by each of the artists. Klara Melerska situates them centrally, the picture is very clear and precise, while Emil Franczak composes a blurry leg diagonally, and Kuba Mackiewicz situates it on the first plan of a family picture.
With the photography of children in the age 0-4 is like with their drawings. Most visible thing is courage and intensiveness, they are full of commitment and deeply emotional.
Interdisciplinary Gallery, Slupsk, Poland 04.06-16.06.2009

RADOSŁAW BUŁTOWICZ

WIĘCEJ/MORE INFO...

FILM NA OBRZEŻACH


WIĘCEJ/MORE INFO...