ALICE ØSTERBØG

Wernisaż 04.04.2008 (piątek) o godz. 19:00

Alice Østerbøg (ur.1947) to artystka duńska, posługująca się różnymi mediami. Jej dotychczasowe doświadczenia związane są głównie z teatrem. “Czerwona nić” jest jednym z jej pierwszych projektów, w którym sięga po język sztuki współczesnej. Od roku prowadzi ona swoistą ankietę wśród kobiet prosząc je o odpowiedź na pytanie- jak wyglądała ich pierwsza menstruacja. Efektem tych badań jest instalacja w Galerii Interdyscyplinarnej. Artystka posługuje się językiem dojrzałej kobiety- z całym bagażem doświadczeń i przemyśleń, które się z tym wiążą. Jednocześnie wnosi w to siłę i świeżość osoby używającej nowego medium.

“Czerwona linia biegnie przez życie kobiet, odnosząc je do siebie na wzajem. Pierwszy raz był jak kolorowy punkt postawiony przez artystę na białym papierze. Panika i duma.”

red line from l.f. on Vimeo.

Alice Østerbøg (born 1947) is a danish artist working in different media Her experience till now are mainly considered with theater. “Red threat” is one of her first projects in which she goes for contemporary art media. For a year she was asking women for the description of their first menstruation experience. The effect of this research is the installation in the Interdisciplinary Gallery in Slupsk. The artist uses the language of an adult woman- with all the baggage of experience and thoughts, which are considered with it. In te same time she brings the power and freshness of a person using a new medium.

“A red line is running through the life of women relating them all to each other. The first time was like the colored spot of the artist on the white paper: panic or/and pride.”