RUCHOMY PAMIĘTNIK

Jest to interdyscyplinarny cykl prezentacji z udziałem artystów, muzyków, pisarzy, twórców teatralnych odbywający się w kontekście sztuk wizualnych. Ruchomy Pamiętnik skupia się na problemie pamięci miejsca, jakim jest Pomorze i cały teren tzw. “ziem odzyskanych”. Po roku 1945 powstała tu nowa kultura, która tworzona była przez ludzi przesiedlonych z innych terenów byłej RP. Przed 1945 z kolei istniała tu kultura niemiecka. Data graniczna jawi się jako symbol przejścia, swoisty konglomerat, w którym koegzystują dwa różne nurty. Dość dobrze opracowane są polskie dokonania na ziemiach odzyskanych, coraz lepiej poznajemy przeszłość niemiecką, jednakże rok 1945 wydaje się całkowicie nieznaną krainą, o której pamięć przechowują nieliczni już mieszkańcy. Projekt Ruchomy pamiętnik to tak na prawdę cykl spotkań i prezentacji wokół tematu przejścia, jakim były lata 1945-50.
Organizator:
Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury
Projekt Finansują:
Gmina Miejska Słupsk
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego