FOTOGRAFIA 0-4

Dzięki technologii cyfrowej fotografia stała się ogólnodostępną dziedziną sztuki. Każdy posiada aparat i używa go na co dzień w różnych sytuacjach. Cyfrówka jest w tej chwili oswojonym gadżetem, zabawką. Nic więc dziwnego, że również dzieci- czasem za plecami rodziców, czasem za ich zgodą- fotografują siebie i swoje otoczenie. Zjawisko to jest o tyle ciekawe, że dziecko w wieku 0-4 lat zmaga się z czystą fizycznością procesu fotograficznego. Nie posiadając jeszcze całkowitej koordynacji ruchowej nigdy nie jest pewne efektu, co więcej chyba nawet specjalnie go nie planuje. Przypadkowość, tak długo ćwiczona przez wielu profesjonalnych fotografików, tutaj staje się cechą naturalną. Kadry są przez to niezwykle dynamiczne, często poruszone, obiekty umiejscowione na krawędzi postrzegania.
Małe dzieci fotografują swoje zabawki, siebie samych, rodzinę, znajomych. Wystawa w Galerii Interdyscyplinarnej pokazuje prace piątki twórców: Luby Wery Bogdanowicz, Emila Franczaka, Kuby Mackiewicza, Klary Melerskiej, oraz Mikołaja Subocza. U wszystkich wyraźnie widać to intensywne zainteresowanie światem. Jednocześnie każdy ma swój indywidualny styl- szczególnie wyraźne jest to chociażby w wypadku kadrów stóp. Jest to motyw wspólny, pojawiający się u każdego z artystów i u każdego inaczej ujęty. Klara Melerska sytuuje je centralnie, kadr jest niezwykle ostry- precyzyjny, podczas gdy Emil Franczak diagonalnie komponuje zamazaną nogę, a Kuba Mackiewicz umiejscawia ją na pierwszym planie rodzinnej fotografii.
Z fotografią dzieci do 4 roku życia sytuacja jest podobna, jak z rysunkiem- twórczość jest odważna i intensywna, co szczególnie widać w portretach. Każdy, niemal do granic, otwiera się przed dzieckiem. Efektem tego jest fotografia pełna zaangażowania i niezwykle emocjonalna.
Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk, ul. 3 Maja 22, wernisaż 04.06.2009, godz. 18:00, wystawa trwa do 16.06.


Due to the digital technology, photography became a common art discipline. Everybody has a camera, and use it daily in different situations. Digital camera is an accustomed gadget, a toy. It is not surprising then, that children also are photographing themselves and their surrounding. This is even more interesting, because a child in age 0-4 is struggling with a physical part of the process. It's movements are not coordinated yet, can never be sure of an effect- seems even not to plan it. Randomness- so long practiced by some professional photographers- here is absolutely natural. Shots are very dynamic, unclear, the objects are on a frame border.
Small children are taking pictures of their toys, themselves, family, friends. The exhibition in the Interdisciplinary Gallery shows works of five artists: Luba Wera Bogdanowicz, Emil Franczak, Kuba Mackiewicz, Klara Melerska, and Mikolaj Subocz. Each of them represents it's own style- what one can see with the feet pictures. It's a common motive, that is used differently by each of the artists. Klara Melerska situates them centrally, the picture is very clear and precise, while Emil Franczak composes a blurry leg diagonally, and Kuba Mackiewicz situates it on the first plan of a family picture.
With the photography of children in the age 0-4 is like with their drawings. Most visible thing is courage and intensiveness, they are full of commitment and deeply emotional.
Interdisciplinary Gallery, Slupsk, Poland 04.06-16.06.2009