KONTROWERSJE WOKÓŁ FARBENLEHRE

Nowy projekt Niny Kosakowskiej "Farbenlehre" zakłada artystyczną interwencję w przestrzeń miejską. Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2009r. Mimo swojego łagodnego charakteru, zdążył już wzbudzić kontrowersje wśród mieszkańców Słupska, czytaj więcej...New project of Nina Kosakowska is an artistic intervention within the city architecture. The project will be realized from may to december 2009. It already managed to be controversial. During the painting of one of the Zatorze neighbourhood banches, the artist was almost beaten by the citizens.