WERNISAŻ 18.06.2009 g.17:45

NINA KOSAKOWSKA to artystka, która nigdy nie posługuje się dwa razy tym samym imieniem. Na potrzeby każdego projektu przybiera nowy pseudonim artystyczny- wyłamując się tym samym z ogólnie przyjętej zasady “rozpoznawalności”. Wystawiała m.in. W BGSW w Słupsku, Modelarni w Gdańsku, Kably w Wilnie. Posługuje się malarstwem, instalacją, sztuką video i streetartem.
Refleksja nad barwą zawsze obecna była w dziejach myśli ludzkiej. Zajmowali się nią fizycy, filozofowie, psychologowie, wreszcie sami artyści. Barwa rozważana była na wielu płaszczyznach: naukowej, symbolicznej, filozoficznej, estetycznej. O wadze rozważań nad kolorem może świadczyć poświęcenie problematyce sztuki dwóch woluminów Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.
Prace trwać będą przez okres lata i częściowo jesieni, a ich zwieńczeniem będzie wydanie mapki z zaznaczonymi punktami interwencji artystycznej, oraz małego katalogu kolorystycznego.