LUDOMIR FRANCZAK - NOTES/NOTEBOOK

Wystawa inauguruje działalność Galerii Węglin
Czas trwania 17.11-15.12. 2011r.
Finisaż połączony ze spotkaniem z pisarzem Danielem Odiją, oraz prezentacją publikacji „Notes” 07.12.2011, godz. 18:00

UCZESTNICY:
Michael Ackerman, Karolina Bogdanowicz, Robert Curgenven, Marcin Dymiter, Emil, Magdalena, Radosława Franczak, Piotr Emanuel Kraus, Ernö Niżałowski, András Nun, Daniel Odija, Alice Østerbøg, Denis Stalmakov, Attila Stark, Janusz Turkowski, Paweł Żyliński.

Pod koniec roku 2009 wykonałem 16 notesów i wręczyłem je osobom, z którymi czułem się jakoś związany. Część z nich pojawiła się w moim życiu bardziej jako idee (jak matematyk Paweł Żyliński, czy węgierski rysownik Attila Stark), inne towarzyszą mi stale - jak moja żona Magda i syn Emil. Są wśród nich przyjaciele, ludzie z którymi współpracuję, rodzina.
Pracując nad notesami odkryłem na nowo czysto manualną przyjemność płynącą z tworzenia książek. Pochłonęła mnie fizyczność i skupienie towarzyszące procesowi szycia, klejenia, dobierania materiału oprawy. Postanowiłem podzielić się tym światem z innymi.
Jednocześnie interesował mnie sam proces zapełniania pustych stron. Po roku każdy z uczestników projektu przysłał mi po 2 kartki wyrwane ze swojego notesu. W ten sposób rok 2011 rozpocząłem z kolekcją zapisanych stron, które, wraz z pustymi kartkami, postanowiłem zestawić w nową całość - notes częściowo zapisany przez 16 różnych osób.

Projekt zrealizowany dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego i Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”.

The exhibition is inaugurating the Węglin Gallery
Diuration: 17.11-15.12. 2011.
Finissage and presentation of the NOTEBOOK publication 07.12.2011, godz. 18:00

PARTICIPANTS:
Michael Ackerman, Karolina Bogdanowicz, Robert Curgenven, Marcin Dymiter, Emil, Magdalena, Radosława Franczak, Piotr Emanuel Kraus, Ernö Niżałowski, András Nun, Daniel Odija, Alice Østerbøg, Denis Stalmakov, Attila Stark, Janusz Turkowski, Paweł Żyliński.

At the end of 2009 I made 16 notebooks and gave them away to the people, that I felt attached to. Some of them appeared in my life as ideas (like mathematician Paweł Żyliński, or hungarian artist Attila Stark) other accompany me constantly - like my wife Magda, and the son Emil. They are my friends, family, people that I cooperate with.
While working on the notebooks I discovered again pure manual pleasure, that comes from creating books. I was taken by physicality and concentration, that comes with the process of sewing, binding, choosing the right type of paper. I decided to share this world with other people.
In the same time I was interested in the process of filling up the empty pages. After 1 year all the participants send me two pages teared out of their notebooks. In this way the year 2011
I started with the collection of written pages, that I decided to bind in a new piece - a note- book half filled by different people.

Project realized with financial support of Pomorskie Voivodeship, and DDK „Węglin”.